Van NEN 6265 naar NEN-EN-ISO 11731


Voor wie bekend is met bovenstaande omschrijvingen, weet dat het hier om een nieuwe internationale norm voor de telling van Legionella in water gaat.
Deze NEN-EN-ISO 11731 vervangt sinds 1 juni 2017 een aantal relatief oude normeringen, waaronder de NEN 6265, bekend van het nemen en analyseren van monsters voor Legionella. 
Door deze aanscherping in de normering, wordt de speurtocht naar Legionalla in drinkwater, maar ook in koel- en proceswater geïntensiveerd. Een veilige gedachte.

Onderzoek naar Legionella-bacteriën in water doen we om de kans op veteranenziekte, vooral bij mensen met een verminderde weerstand, te voorkomen. Een bron kan bijvoorbeeld een leidingsysteem voor heet-/koud water zijn. NEN-EN-ISO 11731 specificeert kweekmethoden om Legionella te detecteren en een schatting te kunnen geven van de aantallen in de onderzochte watermonsters. Er zijn minstens 61 soorten Legionella beschreven. Niet al deze soorten zijn kweekbaar; daarom is deze norm niet van toepassing op alle soorten Legionella.

Blygold LAB
U bent wettelijk verplicht om zowel de bemonstering als de analyse volgens accreditatienormen uit te laten voeren. Daarbij kunt u vanzelfsprekend gebruik maken van de kennis en methodiek van Blygold LAB. De resultaten van deze monstername verwerken we in een overzichtelijke rapportage. Bij overschrijding van de norm, nemen wij direct contact met u op en adviseren wij u over maatregelen om de gezondheidsrisico’s voor u en uw medewerkers weer onder controle te krijgen.

Wilt u een afspraak inplannen?
Bel ons tijdens kantooruren op nummer 030 – 63 44 340 en wij zorgen samen met u voor een Legionella-vrije omgeving!