Tussentijdse controle op de bouwplaats: geen overbodige luxe!


Het aanleggen van een drinkwaterinstallatie is tegenwoordig allesbehalve eenvoudig. Naast de snel veranderende wettelijke eisen op dit gebied, ziet de bouwplaats er meestal volstrekt anders uit dan op de tekeningen. Om te voorkomen dat leidingen verkeerd ingestort worden en dat de Legionellabacterie na de aanleg vrij spel krijgt, is tussentijdse controle op de bouwplaats geen overbodige luxe…

Blygold LAB verzorgt dit soort tussentijdse controles voor installateurs al jaren. “Dan toetsen wij de werkzaamheden aan de huidige wet- en regelgeving (o.a. NEN 1006, Drinkwaterbesluit), maar we letten tevens op de Legionella-gevoeligheid van de installatie.” Aan het woord is Maarten van Dam, Legionellapreventie-adviseur van Blygold LAB. Jaarlijks ontvangt hij tientallen verzoeken van installateurs voor een tussentijdse controle. “Vaak gaat het om een nieuwe drinkwaterinstallatie, een enkele keer betreft het een uitbreiding of wijziging van een bestaande installatie.” Dat steeds meer installateurs een adviesbureau om ondersteuning hierbij vragen, verbaast hem niet. “De regels veranderen snel, bovendien zijn de gevolgen van bijvoorbeeld leidingen die verkeerd in vloeren zijn ingestort, niet te overzien. Dit geldt zowel voor de installateur als voor de eigenaar of beheerder.”

Ad-hoc
Bovengenoemd voorbeeld van de Legionellapreventie-adviseur komt vaker voor dan menigeen denkt. “Omdat tekeningen bijna nooit overeenkomen met de praktijk op de bouwplaats – en het definitieve ontwerp van het leidingtracé – worden er vaak ad-hoc oplossingen gecreëerd, die vervolgens zonder tussentijdse controle worden uitgevoerd. ”En daar schuilt niet alleen een gevaar op bouwkundig gebied (een gestorte vloer is niet makkelijk open te breken) maar ook een gevaar voor de gezondheid. Daarom richt de controle zich vooral op de minimale kwaliteit die een leidingwaterinstallatie moet hebben, zodat het drinkwater – na oplevering van de installatie – veilig is voor de gezondheid van de gebruiker.

Tussentijdse controle
De controle van Blygold LAB gaat vanaf de watermeter levering tot alle eindpunten van de drinkwaterinstallatie. “Daarnaast controleren we de tekeningen van de leidingwaterinstallatie, maar ook de leidingloop, de aanwezige toestelbeveiligingen en de warm waterinstallaties. Op basis hiervan brengen we een rapport uit met eventuele knel- en actiepunten. En dat alles binnen 24 uur, zodat de bouw geen vertraging oploopt, maar wel efficiënt en ongevaarlijk gerealiseerd wordt.”

Aan het denken gezet?
Een tussentijdse controle… Nu? Of wellicht in de toekomst?
Bel of mail ons voor meer informatie, zodat we met u mee kunnen schakelen als dat nodig is!

030 – 63 44 340  |  LAB@BLYGOLD.NL