Visuele inspectie

De kanalen van het luchtbehandelingsysteem behoren schoon te zijn. Vervuilde kanalen hebben een negatieve invloed op de luchtkwaliteit. Dit kan zich in eerste instantie uiten in een minder prettige (muffe) geur, die de kantoorbewoners bewust of onbewust een onbehaaglijk gevoel geeft. Vervuilde luchtbehandelingsystemen kunnen echter ook een voedingsbodem vormen voor micro-organismen. In het ergste geval kan het luchtbehandelingsysteem daardoor een besmettingsbron worden met als gevolg ziekteverschijnselen en allergieklachten.

In oudere installaties is soms aan de binnenzijde isolatiemateriaal toegepast. Dit veroudert en verweert in de loop van de tijd, waardoor de toplaag losraakt en er minerale vezels in de luchtstroom terecht kunnen komen. Deze vezels veroorzaken oog-, neus-, huid-, en slijmvliesirritaties.

Wij kunnen voor u een inspectie verzorgen van het totale luchtbehandelingsysteem. In een helder rapport met duidelijke foto’s wordt een goed beeld gegeven van de hygiënische en technische staat van uw installatie.

Naast visuele inspecties kunnen wij ook uw luchtbehandelinginstallatie controleren op microbiologische reinheid. Kijk hier voor meer informatie.

visuele-inspectie