Microbiologisch luchtonderzoek

Middels bemonstering en analyse van de buitenlucht, de ventilatielucht en van de ruimtelucht kan een duidelijke indruk verkregen worden van de hygiënische stand van zaken in uw ventilatiesysteem en in de woon/werkomgeving. Dit onderzoek wordt zowel preventief uitgevoerd alsmede naar aanleiding van klachten.

Bij een microbiologische luchtonderzoek wordt standaard een kwantitatieve analyse gedaan d.w.z. een telling van het aantal Kolonie Vormende Eenheden (KVE). Een vergelijking van de meetwaarde in de ventilatielucht met de meetwaarde in de buitenlucht geeft bijvoorbeeld een goede indruk van de invloed van de luchtbehandelinginstallatie. In een normale situatie zal door filtering van de lucht het aantal micro-organismen (bacteriën en schimmels) in de ventilatielucht lager liggen dan in de buitenlucht. Als in de ventilatielucht meer micro-organismen worden aangetroffen dan in de buitenlucht is er kennelijk een bron van verontreiniging in het ventilatiesysteem aanwezig.

microbiologische-luchtonderzoek

Als daar aanleiding voor is wordt er een identificatie van de aangetroffen bacteriën en schimmels uitgevoerd. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Enterobacteriaceae, Staphylococcus, Mucor, Cladosporium, Aspergillus, Penicillium.

Naast microbiologische luchtonderzoek kunnen wij ook andere binnenklimaat metingen verrichten  zoals: thermisch comfort, CO2 en fijnstof.
Kijk hier voor meer informatie over binnenklimaat metingen of bekijk de flyer op de download pagina.