Lucht

Microbiologisch luchtonderzoek
Middels bemonstering en analyse van de buitenlucht, de ventilatielucht en van de ruimtelucht in het kantoor kan een duidelijke indruk gegeven worden van de hygiënische stand van zaken in uw ventilatiesysteem en in de werkomgeving. De buitenlucht wordt gebruikt als referentiewaarde.

Standaard wordt een kwantitatieve analyse gedaan d.w.z. een telling van het aantal Kolonie Vormende Eenheden (KVE). Een vergelijking van de meetwaarde in de ventilatielucht met de meetwaarde in de buitenlucht geeft bijvoorbeeld een goede indruk van de invloed van de luchtbehandelinginstallatie. In een normale situatie zal door filtering van de lucht het aantal micro-organismen in de ventilatielucht lager liggen dan in de buitenlucht. Als in de ventilatielucht meer micro-organismen worden aangetroffen dan in de buitenlucht is er kennelijk een bron van verontreiniging in het ventilatiesysteem aanwezig.
Als daar aanleiding voor is wordt er een identificatie van de aangetroffen micro-organismen uitgevoerd. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Enterobacteriaceae, Staphylococcus, Pseudomonas, Aspergillus, Penicillium.

Blygold Laboratories B.V. is geaccrediteerd voor het nemen van microbiologische lucht monsters.

Visuele inspectie
Ventilatiekanalen behoren schoon te zijn. Vervuilde ventilatiekanalen hebben een negatieve invloed op de luchtkwaliteit. Dit kan zich in eerste instantie uiten in een minder prettige (muffe) geur, die de kantoorbewoners bewust of onbewust een onbehaaglijk gevoel geeft. Vervuilde ventilatiesystemen kunnen echter ook een voedingsbodem vormen voor micro-organismen. In het ergste geval kan het ventilatiesysteem daardoor een besmettingsbron worden met als gevolg ziekteverschijnselen en allergieklachten.
In oudere installaties is soms aan de binnenzijde isolatiemateriaal toegepast. Dit veroudert en verweert in de loop van de tijd, waardoor de toplaag losraakt en er minerale vezels in de luchtstroom terecht kunnen komen. Deze vezels veroorzaken oog-, neus-, huid-, en slijmvliesirritaties.

Wij kunnen voor u een inspectie verzorgen van het totale luchtbehandelingsysteem waarna in een helder rapport met duidelijke foto’s een goed beeld wordt gegeven van de hygiënische en technische staat van uw installatie.