Zwembad wateranalyse

In het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden is vastgelegd in welke mate en op welke parameters het zwem- en badwater gecontroleerd moet worden. De houder van de zwemgelegenheid is verantwoordelijk voor het dagelijks controleren van bepaalde parameters. Sommige parameters behoeven echter maandelijks onderzocht te worden.

Deze maandelijkse controle dient te worden uitgevoerd door een laboratorium dat een kwaliteitsborgingsysteem hanteert dat gebaseerd is op de norm NEN-EN-ISO/IEC 17025 of gelijkwaardig. De maandelijks te onderzoeken parameters bestaan uit:

  • Kolonie getal 36°C
  • Doorzicht
  • Kaliumpermanganaatverbruik
  • Zuurgraad
  • Ureum
  • Vrij beschikbaar chloor
  • Gebonden beschikbaar chloor
  • Cyaanzuur (indien van toepassing)
  • Ozon (indien van toepassing)
  • Legionella (halfjaarlijks controle i.p.v. maandelijks)

Wij hanteren het kwaliteitsborgingsysteem NEN-EN-ISO/IEC 17025 en zijn geaccrediteerd voor het nemen van Legionella en koloniegetal 37°C monsters.

zwembad-wateranalyse