Uitvoeren beheersmaatregelen

Blygold Lab kan u helpen met het uitvoeren van beheersmaatregelen in het kader van Legionella preventie. Het uitvoeren van beheersmaatregelen kan o.a. het volgende omvatten

  • spoelen tappunten
  • temperaturen warmen/of koud water
  • controle temperatuursopnemers
  • controle terugstroombeveiligingen
  • reinigen/ontkalken voorraadvaten

De beheersmaatregelen kunnen dagelijks, wekelijks, maandelijks en/of jaarlijks worden uitgevoerd, afhankelijk van de norm. Van de werkzaamheden wordt een heldere, schriftelijke rapportage gemaakt.