Overige wateranalyses

Wij kunnen voor u watermonsters nemen en analyseren op de aanwezigheid van het aantal en soort bacteriën in drink- of proceswater. Naast de standaard bepaling van het aantal Kolonie Vormende Eenheden (KVE) kan ook gekeken worden naar de verschillende soorten bacteriën in het water.

Met een chemische wateranalyse kunnen wij voor u de onderstaande parameters bepalen:pH-waarde

  • P-getal
  • M-getal
  • Chloride gehalte
  • Totale hardheid
  • IJzergehalte
  • Kopergehalte
  • Geleidbaarheid
  • Kleurindicatie
  • Ryznar Stabiliteit Index

Naast deze parameters kunnen wij ook voor u watermonsters analyseren op de vorstbescherming en het glycolpercentage.