NEN 1006 controle leidingwaterinstallatie

Overeenkomstig het Bouwbesluit, het drinkwaterbesluit en de aansluitvoorwaarden van de waterleidingbedrijven in Nederland moeten drinkwaterinstallaties voldoen aan NEN 1006 “Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties (AVWI-2002)”.

De norm geeft de eisen waaraan een leidingwaterinstallatie moet voldoen uit het oogpunt van volkgezondheid, veiligheid en doelmatigheid. De norm is bedoeld om te worden toegepast voor elke nieuw aan te leggen leidingwaterinstallatie en voor uitbreidingen of wijzigingen van een bestaande installatie.

In de Waterwerkbladen wordt een nadere uitwerking gegeven van dat wat in de NEN 1006 in algemene zin wordt gesteld. In de Waterwerkbladen zijn zowel bepalingen als richtlijnen opgenomen. Daarnaast zijn voor bepaalde situaties ook aanwijzingen gegeven voor de uitvoering. De omschreven richtlijnen in de Waterwerkbladen moeten worden beschouwd als standaardvoorwaarden waaraan een drinkwaterinstallatie moet voldoen, om in overeenstemming te zijn met NEN 1006.

Als de eigenaar of beheerder bent u verantwoordelijk voor een goede aanleg en beheer van uw leidingwaterinstallatie. Tekortkomingen in de leidingwaterinstallatie kunnen de kwaliteit van het drinkwater negatief beïnvloeden en de gezondheid van de gebruikers in gevaar brengen.

De controle voor collectieve installaties richt zich op de minimale kwaliteit die een leidingwaterinstallatie moet hebben zodat het drinkwater veilig is voor de gezondheid van de gebruiker.