Legionella bemonstering (Q)

Legionella is een bacterie die voorkomt in alle soorten water, in de natuur en in door de mens gemaakte systemen. Er zijn meer dan 50 soorten Legionella bacteriën bekend, waarvan Legionella pneumophila de meest gevaarlijke soort is. Legionella pneumophila is de veroorzaker van de veteranenziekte en Pontiac koorts. De Legionella bacterie infecteert mensen via de luchtwegen (longen) en is daarom alleen gevaarlijk bij aerosol vorming (kleine waterdruppeltjes), zoals in douches, whirlpools en koeltorens.

Het is wettelijk verplicht om zowel de bemonstering als de analyse volgens accreditatie normen uit te voeren. Dit houdt onder andere in dat de watermonsters onder specifieke temperatuur condities naar het laboratorium gebracht dienen te worden.

Monstername vindt onder accreditatie plaats (NEN 6265). Onze monsternemers hebben een theorie- en praktijkopleiding gevolgd. De analyse van de Legionellamonsters wordt uitbesteed aan een daarvoor geaccrediteerd laboratorium (NEN 6265). De monsters kunnen worden geanalyseerd via de traditionele kweek – en/of PCR methode.

De resultaten van de monstername worden verwerkt in een overzichtelijke rapportage. Bij overschrijding van de norm nemen wij direct contact met u op en u adviseren over de te nemen stappen om het gezondheidsrisico weer onder controle te krijgen.

Wilt u meer informatie over wat te doen bij een Legionella besmetting? Bezoek dan onze download pagina hier.
Voor een offerte op maat vult u het contactformulier hiernaast in of bel ons op tel. 030 – 6344340.

legionella