Keerklep controle

Als eigenaar van een collectieve leidingwaterinstallatie bent u, volgens het Drinkwaterbesluit, wettelijk verplicht om terugstroombeveiligers, zoals keerkleppen, jaarlijks op goede werking te controleren. Keerkleppen voorkomen dat water in tegengestelde richting terugstroomt in de hoofdleiding waarbij eventuele verontreinigingen terug in de waterleiding kunnen vloeien. Keerkleppen worden onder andere toegepast bij vaatwasmachines, brandslanghaspels en koffieautomaten. Het controleren van keerkleppen wordt gedaan op basis van de waterwerkbladen 1.4G & 3.8 en de ISSO publicaties 55.1 & 55.2.

Wij controleren voor u de keerkleppen op terugstroombeveiliging. Ook op moeilijk bereikbare plaatsen kunnen keerkleppen controleerbaar worden gemaakt met de overdrukmethode die Blygold hiervoor gebruikt. Deze methode is effectief en betrouwbaar.

De testunit wordt benedenstrooms van de keerklep op bijvoorbeeld een tappunt aangesloten. De keerklep wordt vervolgens op lekdichtheid getest. Na afloop van de test wordt een rapportage opgesteld. Onze adviseurs geven u na controle een deskundig advies.

Keerklep inventarisatie
Als niet bekend is waar de keerkleppen zich in een drinkwaterinstallatie bevinden, bijvoorbeeld omdat tekeningen ontbreken of niet actueel zijn, wordt eerst in kaart gebracht waar de keerkleppen zich bevinden. Deze inventarisatie kan noodzakelijk zijn als de beschikbare informatie ontoereikend is om de jaarlijkse verplichte keerklepcontrole uit te kunnen voeren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contact formulier aan de rechterzijde of kijken op de download pagina.

keerklep-controle