Bouwinspectie leidingwaterinstallatie

Bij een bouwinspectie van een leidingwaterinstallatie wordt op locatie een bezoek gebracht om na te gaan of de installatie conform NEN 1006, Waterwerkbladen, ISSO publicaties en Drinkwaterbesluit wordt aangelegd. Aan de hand van een visuele controle, de tekeningen en de regelgeving wordt in kaart gebracht welke knelpunten zich voor doen.

Als de aanleg van de installatie niet voldoet aan de regels is dit voor oplevering bekend. Er kunnen tijdig maatregelen worden genomen, zodat de installatie bij oplevering wel aan de eisen voldoet.Van de bouwinspectie wordt een schriftelijk rapport gemaakt.

Controle tekeningen leidingwaterinstallatie
Tekeningen van de (bestaande) leidingwaterinstallatie worden gecontroleerd aan de hand van de NEN 1006 norm, Waterwerkbladen, diverse ISSO publicaties en het Drinkwaterbesluit. De controle toont aan of de installatie voldoet aan de regelgeving en brengt knelpunten in kaart.

Onze bevindingen worden in een schriftelijk rapport weergegeven.