Besmettingsanalyse leidingwaterinstallatie

Een besmettingsanalyse is er op gericht om de oorzaak van een verhoogde concentratie Legionella te achterhalen. De leidingwater(deel-)installatie zal visueel geïnspecteerd worden, water- en omgevingstemperaturen worden gemeten en de administratieve verplichtingen alsmede het gebruik en beheer van de installatie worden beoordeeld.

Aan de hand van de resultaten wordt een ‘plan van aanpak’ opgesteld. In het ‘plan van aanpak’ wordt aangegeven welke stappen u dient te doorlopen om uiteindelijk tot een Legionella veilige leidingwaterinstallatie te komen (o.a. melding, technische aanpassingen, hoe te voorkomen dat mensen besmet kunnen raken met de Legionellabacterie en thermische of chemische desinfectie).