Is uw proceswater ook schoon?Dat drinkwater gezond, schoon en veilig moet zijn, vindt iedereen. Maar hoe zit dat met proceswater en cv-water? Neemt u de kwaliteit van dit soort water ook serieus? Blygold Lab helpt u met een preventieve, jaarlijkse controle. Onze chemische wateranalyse geeft u niet alleen inzicht, maar ook zekerheid. Onder meer over de continuïteit van uw systemen.

De praktijk leert dat bedrijven en organisaties nauwelijks stilstaan bij de kwaliteit van hun proceswater, terwijl de prestaties van klimaat- en processystemen daar toch mede afhankelijk van zijn. Vaak wordt er pas aan de bel getrokken als systemen niet langer 100% functioneren, bijvoorbeeld omdat er corrosie is, of lekkages zijn of leidingen dichtgeslibd raken. Het gevolg? Fors capaciteitsverlies of nog erger: uitval van het systeem. Om dit te voorkomen, is een preventieve, jaarlijkse chemische wateranalyse cruciaal.

Wat is chemische wateranalyse?

Afhankelijk van het soort water, voeren wij een chemische analyse uit. Daarbij onderzoeken we onder andere de mate van corrosie, maar we meten ook de kwaliteit van het water op basis van pH (zuurgraad), kalk, slib, chloor, opgeloste metalen zoals koper, ijzer en aluminium. Bij glycol analyses wordt naast corrosie, ook gekeken naar de verhouding glycol ten opzichte van water (hoe meer glycol, des te beter de vorstbescherming). De verhouding geeft aan tot welke temperatuur bescherming wordt geboden. Glycol is niet onbeperkt houdbaar en zodra degradatie plaatsvindt zal de pH (zuurgraad) dalen wat corrosie tot gevolg kan hebben.

Voorbeelden te over…

In de afgelopen jaren heeft Blygold Lab bij honderden organisaties een chemische wateranalyse uitgevoerd; van commerciële bedrijven tot musea en van scholen tot fabriekshallen. Meestal waren er problemen in het systeem geconstateerd, maar was de oorzaak niet duidelijk. Tegenwoordig investeren steeds meer ondernemingen in een preventieve, chemische wateranalyse. Om uitval te voorkomen, maar ook om prestaties en levensduur optimaal te houden.

Binnen 14 dagen

De chemische wateranalyse vindt plaats in ons Lab en op basis van watermonsters uit uw systeem. Deze kunt u zelf aanleveren, wij kunnen de monsters ook bij u afnemen. Binnen 14 dagen ontvangt u in ieder geval de uitslag en desgewenst ons advies.

Voor meer informatie kunt u ons bellen: 030-6344340 of mailen: lab@blygol.nl