Warmtewisselaars

Corrosie veroorzaakt overmatige slijtage en vroegtijdig verval van uw systemen, waardoor de functie afneemt en het energieverbruik toeneemt. De oorzaak is vaak toe te schrijven aan vervuiling zoals zouten, zwavel en stikstof en aan onvoldoende bescherming van de warmtewisselaar. 80% van de zwavel in de buitenlucht kan zich bijvoorbeeld ophopen en agressieve zuren vormen.

warmtewisselaars

Zowel onbehandelde metalen als metalen voorzien van een matige coating zullen snel corroderen als gevolg van blootstelling aan deze hoge concentraties van chemische stoffen. Slecht aangebrachte coating zal afbladderen. De gecorrodeerde onderdelen zullen sneller vervuilen door vocht en micro-organismen, hetgeen het corrosieproces versnelt.

Wij kunnen voor u de mate van corrosie onderzoeken en geven advies over de te nemen acties voor het verlengen van de levensduur en het optimaal functioneren van uw luchtbehandelingsysteem.