Corrosie

Corrosie aan warmte wisselaars
Corrosie veroorzaakt overmatige slijtage en vroegtijdig verval van uw systemen, waardoor de functie afneemt en het energieverbruik toeneemt. De oorzaak is vaak toe te wijzen aan vervuiling zoals zouten, zwavel en stikstof en aan onvoldoende bescherming van de warmtewisselaar. 80% van de zwavel in de buitenlucht kan zich bijvoorbeeld ophopen in het filtergedeelte en agressieve zuren vormen. Zowel onbehandelde metalen als metalen voorzien van een matige coating zullen snel corroderen als gevolg van blootstelling aan deze hoge concentraties van chemische stoffen. Slecht aangebrachte coating zal afbladderen. De gecorrodeerde onderdelen zullen sneller vervuilen door vocht en micro-organismen, hetgeen het corrosieproces versnelt.

Wij onderzoeken de mate van corrosie en geeft advies over te ondernemen acties voor het verlengen van de levensduur en het optimaal functioneren van uw luchtbehandelingsysteem.

Corrosie aan leidingsystemen
Leidingsystemen van zowel drink- als proceswater hebben last van corrosie. De corrosie vind plaats in open en gesloten leidingsystemen en in koel- en verwarmingsprocessen zoals koeltorens, sprinkler installaties en CV installaties. Corrosie ontstaat vaak door het gebruik van verschillende metaalsoorten zoals rvs, koper en aluminium en door de aanwezigheid van micro-organismen (MIC, microbiologisch geïnduceerde corrosie). Daarnaast komt het regelmatig voor dat het water niet (goed) geconditioneerd is.

Wij kunnen voor u het water analyseren op verschillende parameters, waarmee de Ryznar Stabiliteit Index bepaald kan worden. De Ryznar Stabiliteit Index geeft aan of het water corrosief van aard is, waardoor u vervolgens stappen kan ondernemen om uw corrosie probleem te verhelpen.