Kwaliteit

KIWA BRL 6010
Het opstellen van Legionella beheersplannen viel zowel binnen de scope van BRL 6001 ‘Installeren van gas-, water- en elektriciteitsinstallaties’, als de scope van KIWA BRL AV/03 ‘Opstellen van Legionella risicoanalyses en beheersplannen conform de Tijdelijke regeling Legionellapreventie in leidingwater’.
De NEN heeft, in opdracht van het Ministerie van VROM, onderzoek verricht. Hieruit is gebleken, dat het wenselijk was om voor dit onderwerp tot één certificeringrichtlijn te komen. De beoordelingsrichtlijn 6010 is een uitvloeisel van bedoelde wens.

Tot medio 2010 was de Kiwa norm voor het opstellen van Legionella Risicoanalyses en Beheersplannen de BRL AV/03. Vanaf 1 juli 2011 is de nieuwe norm de Kiwa BRL 6010.

Wij zijn Kiwa gecertificeerd voor het uitvoeren van Legionella Risicoanalyses en het opstellen van Beheersplannen van drinkwater volgens de BRL 6010.

ISO 9001:2008
Wij zijn ISO 9001:2008 gecertificeerd. Hiermee kunnen we het kwaliteitsniveau van onze organisatie en werkzaamheden waarborgen.

Kalibratie
Tevens wordt onze apparatuur jaarlijks gekalibreerd. De kalibratie van de apparatuur wordt gedaan aan de hand van internationaal herleidbare normen.