Historie

In 1989 is het Europees Milieu en Advies Centrum (EMAC) opgericht. Een van de voornaamste werkzaamheden van EMAC in die tijd was het “Milieu Zorgsysteem”; het milieuvriendelijker maken van werkproces en afvalstromen. De andere werkzaamheden waar EMAC zich mee bezig hield, waren visuele inspecties, corrosie- en klimaatonderzoeken.

In 2002 is EMAC overgegaan in Blygold Laboratories vanwege de naamsbekendheid in de markt van Blygold. Blygold Laboratories is een aparte B.V. binnen de Blygold Nederland Groep, welke bestaat uit Blygold Nederland, Blygold Schiphol en Blygold Laboratories.

De laatste jaren is het dienstenportfolio uitgebreid met o.a. Legionella bemonsteringen, het maken van Legionella Risicoanalyses en Beheersplannen, microbiologische luchtbemonsteringen, het valideren van operatiekamers en cleanrooms en het advies voor jaarlijkse audits.

historie