Validatie

Om de kwaliteit van het microbiële binnenmilieu in de operatiekamer (OK) te waarborgen moet worden gelet op vier hoofdcomponenten: de lucht, de mens, de bouwkundige voorzieningen en de apparatuur / instrumenten / vloeistoffen. In maart 2005 is het Beheersplan “Luchtbehandeling voor de Operatieafdeling” gepubliceerd om te adviseren in het opstellen van een OK-beheersplan. Dit document wordt door de WIP gezien als leidraad en wordt door Blygold Laboratories ook als zodanig omarmd voor de validatie van een OK.

Naast de validatie van OK’s kunnen wij ook cleanrooms valideren. Om de kwaliteit te waarborgen voeren wij de metingen uit conform de geldende normen/richtlijnen of klant protocol en met herleidbaar en aantoonbaar gekalibreerde apparatuur.

validatie

Parameters waarop o.a. gevalideerd kan worden:

  • Microbiologische lucht-, contact- en sedimentmetingen.
  • (stof)Deeltjes metingen
  • Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid metingen
  • Luchtsnelheid metingen
  • Luchthoeveelheid metingen
  • Drukverschil metingen

Mocht u geïnteresseerd zijn neem dan vrijblijvend contact met ons op of kijk op de download pagina.