Klimaatmetingen

Thermisch comfort

In (kantoor)gebouwen wordt gestreefd naar een thermisch behaaglijk binnenklimaat. De beleving van het binnenklimaat is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, de kleding, de luchttemperatuur, de stralingstemperatuur, de relatieve luchtvochtigheid en de luchtbeweging. Op basis van deze factoren heeft Fanger een index ontwikkeld om het binnenklimaat te kunnen beoordelen; de Predicted Mean Vote. Ook de Nederlandse norm NEN-ISO 7730 is gebaseerd op de theorie van Fanger.

Middels deze norm kan door het vaststellen en meten van de genoemde fysische factoren een objectieve beoordeling worden gegeven van het binnenklimaat. Met behulp van de meetresultaten kan vervolgens gericht gezocht worden naar een oplossing van de problemen.

CO2

De mens is zelf een van de belangrijkste verontreinigingbronnen in een gebouw. Het menselijk lichaam geeft diverse stoffen af (zogenaamde bio-effluenten) die bij onvoldoende ventilatie hinder kunnen veroorzaken. Indien te weinig wordt geventileerd zullen mensen bij het betreden van de ruimte de daar aanwezige geur als onaangenaam ervaren. Als een indicatie voor de hoeveelheid ventilatie in een ruimte waar mensen verblijven kan de koolstofdioxideconcentratie worden gemeten. Immers, bij de ademhaling wordt zuurstof omgezet in koolstofdioxide. Koolstofdioxide is zelf een reukloos gas. Omdat de productie van bio-effluenten min of meer parallel loopt met de productie van kooldioxide, levert meting van de kooldioxideconcentratie echter indirect een duidelijke indicatie van het gehalte aan bio-effluenten.

klimaatmetingen

Stof

Door uiteenlopende activiteiten in gebouwen worden luchtverontreinigingen en stof geproduceerd. Naast ventilatie met verse buitenlucht is het van belang ook het stof regelmatig te verwijderen. In een stoffige omgeving vinden micro-organismen namelijk gemakkelijk een voedingsbodem en natuurlijk kan stof op zich ook al irritatieklachten geven.

Wij kunnen al deze componenten samen of afzonderlijk voor u meten. De resultaten en ons advies worden gepresenteerd in een heldere rapportage.

Naast bovengenoemde metingen kunnen wij ook microbiologische metingen voor u uitvoeren.
Kijk hier voor meer informatie over microbiologische luchtmetingen of bezoek onze download pagina.