Algemeen Dagblad doet oproep voor gezond binnenmilieu!


“Ga voor resultaat. Meet het binnenmilieu, neem maatregelen en meet dan de productiviteit! Dan zit straks iedere medewerker er behaaglijk bij, zelfs bij de meest kille baas!”

Heeft u bovenstaande tekst gelezen in het AD van 16 oktober jl? Het Algemeen Dagblad deed deze oproep op basis van een Amerikaans onderzoek, afgelopen najaar. Daarbij wilden wetenschappers weten of er een relatie is tussen productiviteit en binnenmilieu. Ze volgden het werkgedrag van een kleine groep architecten, marketeers, programmeurs en ingenieurs op de voet. Eindconclusie: “De dadendrang knalt omhoog als het binnenmilieu wat minder beroerd is dan gebruikelijk.”

Verder schrijft het AD, dat het merkwaardig is dat een modern management tegenwoordig van alles meet op de werkvloer: prestaties, output, skills en ander functioneren. Maar onderzoek naar het binnenmilieu – en de gevolgen daarvan – is er niet of nauwelijks, terwijl toch bijna 90% van alle werkende Amerikanen ‘indoor’ zijn brood verdient.

Gezonde gebouwen
Wie echter denkt dat de situatie in Nederland volstrekt anders is dan die in de VS, komt bedrogen uit. Ook in ons land werken we veelal binnen en wordt het binnenklimaat als bepalende productiviteitsfactor nauwelijks serieus genomen. Het AD citeert in dit verband binnenmilieuspecialist Leo van Cappellen die met zijn wetenschappelijke paper ‘Indoor Environmental Quality (IEQ): Who cares?’ een lans breekt voor meer aandacht voor het binnenmilieu. Volgens hem zijn we in onze dadendrang om gebouwen duurzaam te maken voorbij geschoten aan de meest wezenlijke eigenschap van een gebouw: dat het voor mensen gezond moeten zijn!

Klimaatmeting
“Ook wij horen regelmatig dat medewerkers van bedrijven en organisaties klachten hebben over hun werkomstandigheden”, zegt Matthijs Westerlaken, vestigingsmanager Blygold Lab. “Vaak betreft dit de temperatuur, tocht en luchtvochtigheid. Dit soort ´problemen´ zijn installatie-technisch relatief eenvoudig op te lossen.” Feit is echter wel dat dit soort punten niet naar boven komen, zonder meting en onderzoek. “En aangezien de meeste directies niet zomaar een klimaatmeting laten uitvoeren, bijvoorbeeld naar het thermisch comfort of CO2, zijn ze onbekend met de gevolgen voor de gezondheid van medewerkers en hun arbeidsprestaties.”

Oproep
Daarom doet Blygold Lab in navolging van het AD een nadrukkelijke oproep: “Als u twijfelt over de kwaliteit van uw binnenmilieu, neem geen risico, laat ons een klimaatmeting doen. Deze zekerheid verdienen u en uw medewerkers.”

En u?
Zit u er klimaattechnisch goed bij?
Wilt u een klimaatmeting?

Klik op ons mailadres en vraag vrijblijvend informatie aan; LAB@BLYGOLD.NL

Liever direct contact? Bel ons tijdens kantooruren op 030 – 63 44 340