Introductie Bespaarmodel Binnenmilieu


Op basis van een aantal kengetallen in een ISSO/SBR-publicatie over binnenmilieu, productiviteit en ziekteverzuim, ontwikkelde Ben Vollenbroek, Technisch Arbeidshygiënist bij Blygold Lab, een uniek besparingsmodel. “Hiermee help ik bedrijven bij hun keuzes op het gebied van het binnenmilieu. Iedereen weet dat de kwaliteit hiervan effect heeft op zowel het ziekteverzuim als de arbeidsproductiviteit. Maar welk effect dat precies is, en hoeveel het je kost – maar ook wat het oplevert als je daarin investeert – was tot voor kort onbekend. Nu niet meer!” 

In zijn model laat Vollenbroek de gebruiker zelf rekenen en dus zelf constateren. Aan de hand van het model wordt de eigen situatie zichtbaar en daarmee het effect van het betreffende beleid op het ziekteverzuim en de arbeidsproductiviteit. “Als een organisatie bijvoorbeeld de klachten van het personeel te weinig serieus neemt, neemt de loyaliteit van de werknemer af, daalt de productiviteit en stijgt het ziekteverzuim. En dat kost de organisatie geld, veel geld.”

A versus B

Om een en ander nog beter inzichtelijk te maken, presenteert het model twee fictieve bedrijven: A en B. Bij A is alles nieuw en zijn de arbeidsomstandigheden optimaal. Bij B zijn bijvoorbeeld de klimaatsystemen verouderd en verontreinigd. Een deel van het personeel klaagt als gevolg van het niet optimale binnenmilieu en meldt zich regelmatig ziek. Dit zie je terug in percentages van ziekteverzuim, arbeidsproductiviteit en in personeelskosten per 100.000 units. Concreet toont het model in dit voorbeeld aan dat een onderling verschil van 1,5% ziekteverzuim en 5% verminderde arbeidsproductiviteit tot 100.000 euro aan extra personeelskosten leidt. Per jaar! En dit bedrag valt nog hoger uit als er in het bedrijf meer niet in orde is.

Besparen door investeren

Bovenstaande cijfers zijn verbijsterend. Dus is de vraag reëel of organisaties wel voldoende inzicht hebben in de kwaliteit van hun binnenklimaat. En weten ze exact wat de gevolgen zijn van een hoog ziekteverzuim en een lage arbeidsproductiviteit op de totale kosten per werknemer? Vollenbroek: “Nee. Daarom komen wij graag langs om basis van dit model inzicht te geven in de eigen situatie. Elke organisatie wil efficiënt werken en besparen waar mogelijk. Dus zeggen wij: Is het niet verstandiger die besparing te realiseren door een deel van dat bedrag te investeren in onderhoud en preventief jaarlijks luchtonderzoek?”

Investeren in verbetering

Want Blygold Lab doet meer dan uitsluitend de introductie van dit model. “Zo kunnen we een ‘gebouw survey’ doen en een enquête onder het personeel om de klachten te inventariseren. Vervolgens doen we gerichte metingen om dit te kwantificeren en vast te leggen. Daarna gaat Blygold aan de slag met bijvoorbeeld het reinigen en desinfecteren van het ventilatiesysteem.” Tot slot is het volgens Vollenbroek verstandig de nieuwe, verbeterde situatie optimaal te houden. “Dit doe je door een abonnement af te sluiten voor een periodieke reiniging en desinfectie, en een jaarlijkse controle van het binnenklimaat en de (microbiologische) luchtkwaliteit.”